Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

rasppberry
13:47
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viacrambie crambie
rasppberry
13:46
Ja wszystko wytrzymam tylko… Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na bluesa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrambie crambie
rasppberry
13:45
rasppberry
13:44
1415 2374
Mlb3
rasppberry
13:43
6000 a9c6 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianiiks niiks
rasppberry
13:43
9249 2610
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiiks niiks
rasppberry
13:43
Sarkazm to najniższa forma dowcipu, za to najwyższa forma inteligencji.
— Oscar Wilde
Reposted frompanopticon panopticon vianiiks niiks
11:43
9719 4687

bmxf:

This is like all I want in life

Reposted fromtheolicious theolicious vianiiks niiks

January 01 2015

rasppberry
18:04
7253 45d1
Reposted fromstylte stylte viapengin pengin
rasppberry
18:04


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapengin pengin
rasppberry
17:57
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viapengin pengin
rasppberry
17:57
Ten rok pokazał mi, że obojętnie co się nie dzieje wstaję. Podnoszę dupę i idę dalej. Narzekam. Strasznie, ale zawsze ruszam naprzód.
— I życzę Wam i sobie, aby w kolejnym roku było więcej szczęścia i żebyście mniej razy musieli się otrząsać po porażkach. Więcej sukcesów! Szczęśliwego moja zupowa rodzino!
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadgal badgal
rasppberry
17:56
Jeśli ktoś tęskni, powinien dążyć do kontaktu.
— If I stay
rasppberry
17:54
On wcale nie musiał robić nic szczególnego. Moje małe głupiutkie dziewczyńskie serce samo do niego poleciało i złożyło mu się u stóp.
— Kerstin Gier
Reposted fromtereseek tereseek viaiindependentt iindependentt
rasppberry
17:54
Często życie z nas drwi bo daje złudzenie szczęścia.
— Kali x Paluch - Nic nie trwa wiecznie
Reposted fromdeviate deviate viaiindependentt iindependentt
rasppberry
17:53
17:53
2001 2db7 500
Reposted fromtwice twice viaiindependentt iindependentt
rasppberry
17:52
5113 d783
rasppberry
17:52
1703 df02
Reposted fromcarea carea viaiindependentt iindependentt
rasppberry
17:51
5024 9927
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl